செய்தி சேவை தொடரும்…………


தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் கடந்த சில நாட்களாய் 

 

எங்களால் தொடர்ந்து இணையத்தளத்தில்

 

செய்தி கொடுக்க முடிய வில்லை.

 

இனி வழக்கம் போல் தொடர்ந்து பரபரப்பான செய்தி வரும்………………

 

விரைவில் இன்ஷா அல்லாஹ்………

Advertisements