அல் ஜாமியதூர் ரப்பானியா பட்டமளிப்பு விழா


20120713-165206.jpg

20120713-165158.jpg

20120713-165212.jpg

20120713-165216.jpg

20120713-165222.jpg

கோட்டகுப்பம் அல் ஜாமியதூர் ரப்பானியா அரபிக் கல்லூரியில் இன்று (01/07/2012)

நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள்.

20120701-105227.jpg

20120701-105233.jpg

Advertisements