துபாயில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு நற் செய்தி


UAE – ல் வசிக்கும் NRI இந்தியரா நீங்கள் ?

முதலில் http://uaeindians.org/registration.aspx என்ற வலைத்தளத்திற்கு சென்று உங்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினர் பெயர்களை பதிந்துகொள்ளவும். இதனால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் வசிக்கும் நாட்டில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் எளிதாக இந்திய தூதரகத்தை உங்களால் அணுக முடியும். இதை UAE -ல் உள்ள இந்திய தூதரகம் இந்த வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.

மேலும் UAE – ல் வசிக்கும் இந்திய தொழிலாளர்களுக்கான தமிழ் வழிகாட்டிக்கு இச்சுட்டியை சொடுக்கவும்

Advertisements