மாயமாகும் மணல் பரப்பு…!


கோட்டகுப்பம் சின்னமுதலியார் சாவடி, பெரியமுதலியார் சாவடி,

 

ஆரோ பீச் பகுதியில் தொடர் கடல் சீற்றத்தால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

 

 

Advertisements