ஹஜ்ஜுக்கு போக உங்க பெயர் உள்ளதா….


ஹஜ் 2012-ற்கான புனிதப் பயணிகளைத் தெரிவு செய்ய, இன்று 15 .05 .2012மாலை 3.00 மணியளவில், இராயப்பேட்டை,புதுக் கல்லூரி வளாகத்திலுள்ள ஆனைக்கார் அப்துல் ஷுக்கூர் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

 

 

இந்தலிங்கை அழுத்தி உங்கள் கவர் நம்பர் குலுக்களில் தேர்வு செய்ய பட்டுள்ளதாக பார்க்கவும்.


Advertisements