வாபத்து அறிவிப்பு


photo

கோட்டகுப்பம் காஜியார் தெரு, காஜி. ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்களின்

 

மகனார் அப்துல் ஹாபிஸ் என்ற ஜாகிர் ஹுசைன்

 

இன்று 13 /02 /2012 மாலை காலமானார் .

 

இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

 

அன்னாரின் மறுமைக்காக இறைவனிடம் துஆ செய்வோமாக.

Advertisements