தனே புயலால் டியூஷன் சென்டர் அழிப்பு


தனே புயலால்  டியூஷன் சென்டர் அழிப்பு

 

 

கோட்டகுப்பம் குவைத் நலபேரவை நடத்தும் பழைய பட்டணம் பாதை மற்றும் ரஹமத் நகர் டியூஷன் சென்டர் தானே புயலால் மிகவும் பாதிக்கபட்டுள்ளது .இரண்டு டியூஷன் சென்டரையும் உடனடியாக சரி செய்ய தேவை யான நடவடிக்கை எடுக்க பட்டு உள்ளது. உங்களால் ஆனா உதவி செய்ய வேண்டுகிறோம்.

 

 

 

Advertisements