குவைதில் வேலை வாய்ப்பு


குவைதில் வேலை வாய்ப்பு

 

குவைத்தில் கீழ்காணும் வேலைகளுக்கு ஆட்கள் உடனடியாக தேவைப்படுகிறது. தகுதியுள்ளவர்கள் உடனடியாக தங்கள் பயோடேட்டாவை asalam_12@yahoo.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். தமிழகம் மற்றும் ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

1.Tipper Drivers (Heavy Duty – 150 KD

2.Bulldozer Operator – 140 KD

3.Grader Operator – 140 KD

4.Ready Mix Quality Controller- 300 KD

5.Ready Mix Plant Operator – 170 KD

6.Concrete Pump Driver/Operators – 150 kd

ஊதியத்துடன் 20 KD உணவுக்காக (Food allowance) வழங்கப்படும்.

விமான டிக்கெட் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

Advertisements