கோட்டக்குப்பத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்


கோட்டக்குப்பத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்

 

பொதுமக்கள் அதிகளவில் கலந்து கொண்டு

 

பயன் அடையுமாறு கேட்டுகொள்கிறோம் 

Advertisements