இணைந்து இருக்கலாம் வாருங்கள்


 

கோட்டகுப்பம் இணையத்தளத்தில் பதிவிடும் அணைத்து பதிவுகளும் உங்கள் பார்வைக்கு உடனே வர, உங்கள் ஈமெயில் முகவரியை கிழே இருக்கும் படத்தில் கோடிட்டு இருக்கும் இடத்தில் பதியவும். நாங்கள் புதிய செய்தி இணணயத்தில் பதியும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிய படுத்தப்படும். இதன் முலம் அணைத்து நிகழ்சிகளும் உங்கள் பார்வையில் இருந்து தப்பாது.

Advertisements