வரவேற்பை பெற்ற வெப் தொலைகாட்சி


இன்று தொடங்கப்பட்ட வெப் தொலைகாட்சி

கோட்டகுப்பம் மற்றும் உலக

மக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இதற்காக உழைத்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கு  

எங்களின் நன்றி! மற்றும் வெப் தொலைகாட்சி

சிறப்பாக ஒளிபரப்ப எங்களுக்கு உதவிய

 கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜித் முத்தவல்லி

மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு எங்களின் நன்றி!!

சேவை தொடரும்………

Advertisements