கோட்டகுப்பம் ஈத் பெருநாள்…..


கோட்டகுப்பம் ஈத் பெருநாள்…..

மழை விட்டு இன்று காலை வெயிலில் மிகஅழகான தோற்றம் அளிக்கும் நமது ஜாமியா மஸ்ஜித்

TNTJ சார்பாக ECRல் தொழுகை நடைபெற்றது

 

Advertisements