கோட்டகுப்பம் வெப் தொலைகாட்சி


கோட்டகுப்பம் வெப் தொலைகாட்சி 

இது ஒரு சோதனை ஒளிபரப்பு, விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் 

Vodpod videos no longer available.

Advertisements