வீட்டுல சொல்லியாச்ச??


கடந்த சில நாட்களாக நமது ஊரிலுள்ள அனைத்து இடங்களிலும் கண்ட காட்சி இது.

இவர்கள் வீட்டின் உரிமையளரிடம் அனுமதி யோடு தான்

விளம்பரம் செய்றங்கள என்பது தான் கேள்வி.

20111009-181518.jpg

20111009-181538.jpg

20111009-181602.jpg

20111009-181632.jpg

Advertisements