தேர்தலில் போட்டியிடும் பேரூராட்சி வார்டு வேட்பாளர்கள்


கோட்டகுப்பம் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள்தேர்தலில்

போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்

  Ward No: 8

IQBAL

Male

11, Vengai Street

உதய சூரியன்

SIDDIQUE BASHA

Male

46B, Kuttuvappu st

முரசு

NAZIR

Male

26/61, ML street

இரட்டை இலை

PAKKER MOHIDEEN

Male

9, Bazaar street

வைரம்

MOHAMED SYED

Male

15/2, OMS

குலையுடன் கூடிய தென்னை மரம்

MUBARAK

Male

32/6, New street

அலமாரி

RAHAMATULLAH. A

Male

1/5, Big street

தண்ணீர் குழாய்

RAHAMATULLAH. M.A

Male

53, M.L. street

கை

WARD NO: 9

SAMSUL MARIYA

Female

31, Big Street

வைரம்

NASIMA BANU

Female

5/1, Big Street

தண்ணீர் குழாய்

RAHAMATNISSA

Female

31/87, Big Street

முரசு

REMILA BEGUM

Female

61/26, ML Street

அலமாரி

JINATHUL JAN

Female

10/22, Kajiar Street

இரட்டை இலை

WARD 10

AMINA BANU

Female

4/9, Kuttuvappu street  

 தண்ணீர் குழாய்

SIRAJUNISSA

Female

12th Cross, Baharkat nagar

 இரட்டை இலை

FIROJA

Female

21/1, Thaikkal Street

 வைரம்

WARD 11

SAMSATH BEGUM

Female

46b, Kuttuvappu street

FARAHATH BANU

Female

66/77, Morsar Street

FARVEEN BANU

Female

16/20, Nattanmai St

JAIBUNNISSA

Female

17B, Morsar Street

JERINA BEGUM

Female

47, Anaikudiyar Street

WARD 12

HALILUNNISSA

Female

2, Millath st, Rahamath Nagar

NASIMA BANU

Female

23, OMS

VARATHUN BEEVI

Female

9, Kuyavar Street

JAINAB KANI

Female

OMS

WARD 13

ABDUL KARIM

Male

45, Siraj Millath St, RH Nagar

அலமாரி

ANSARY

Male

16, Allapichai St, RH nagar

முரசு

ASHRAF ALI

Male

18, NoorMohamed St, RH Nagar

வைரம்

KALIMULLAH

Male

20, Allapichai Street, RH Nagar

உதய சூரியன்

DURAIRAJ

Male

20, Mariamman St, Sodhanaikuppam

தண்ணீர் குழாய்

MUJIBUR RAHMAN

Male

23, Millad st, RH nagar

முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி

MOHAMED SHARIF

Male

43, 3rd Cross, Jamiath nagr

உலக உருண்டை

RATHINA VELU

Male

31, Mariamman st, Sodhanaikuppam

குலையுடன் கூடிய தென்னை மரம்

SAHUL HAMEED

Male

RH nagar

இரட்டை இலை

WARD 14

ABDUL RAUF

Male

2/6, Maraicoir Street

இரட்டை இலை

SAHABUDEEN. K

Male

15, Pattinathar Street

கை

SAHABUDEEN. I

Male

23, OMS

தானியம் கதிர்களும் அரிவாளும்

SAGUNTHALA DEVI

Female

1/3, Gundu Giramam

உதய சூரியன்

SAMSUDEEN

Male

21A, Pattinathar St

வைரம்

JAFAR ALI

Male

29, Anaikudiyar St

முரசு

JOTHI

Female

16, Maraicoir Street

தண்ணீர் குழாய்

WARD 15

ABDUL RAHIM

Male

9, 1st Cross, Baharkat ngr

AJITHULLA

Male

91, MG road

ABDUL SHEIK MOIDEEN

Male

3, Baharkat Nagar

ASHRAF ALI

Male

116, Pallivasal St, Indira Nagar

GANESAN

Male

113, MG road

CHANDIRASEKAR

Male

111C, MG road

NASIR AHAMED

Male

217, OMS

PARTHIBAN

Male

5, 7th Cross, Baharkat nagar


Advertisements