கோட்டகுப்பம் பேரூராட்சி தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்


 கோட்டகுப்பம் பேரூராட்சி தலைவர் பதவிக்கு 

போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்

ஆசிபா பேகம்

பெண்

பேருந்து

சமிரா பானு

பெண்

முரசு

பர்கத்

பெண்

கைபம்பு

பாத்திமா தௌலத்

பெண்

கைகடிகாரம்

பாலாம்பிகை

பெண்

உதய சூரியன்

மும்தாஜ் பேகம்

பெண்

புத்தகம்

மெகராஜ் பேகம்

பெண்

இரட்டை இலை

ராபியத்துல் பசிரிய

பெண்

மேஜை மின் விசிறி

Advertisements