கோட்டகுப்பம் ஷாதி மஹால் கலர் மாற்றம்


கோட்டகுப்பம் ஷாதி மஹால் கலர் மாற்றம்

கோட்டகுப்பம் ஷாதி மகாலில் புதிதாக அடிக்கப்பட்ட

காவி கலர் பலரை முகம் சுளிகவைத்தது.

பொதுமக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று ஜாமியா மஸ்ஜித் நிர்வாக சபை

புதியதாக குளுமை கொள்ளும் கலர் அடிக்கப்பட்டது.

அனைவரின் வேண்டுகோளை மதித்தது ஒரு நல்ல நிர்வாகத்தின் செயல்.

நிர்வாக சபைக்கு எங்களின் பாராட்டுகள்.

20110902-034608.jpg

20110902-034641.jpg

20110902-034708.jpg

20110902-034728.jpg

20110902-034746.jpg

20110902-034952.jpg

20110902-035031.jpg

20110902-035050.jpg

20110902-035125.jpg

20110902-035156.jpg

20110902-035220.jpg

20110902-035241.jpg

20110902-035304.jpg

Advertisements