கோட்டகுப்பம் முக்கிய பிரமுகர்களின் ஈத் பெருநாள் வாழ்த்து


கோட்டகுப்பம் முக்கிய பிரமுகர்களின் ஈத் பெருநாள் வாழ்த்து

கோட்டகுப்பம் டவுன் காஜி.அல்ஹாஜ் மௌலவி A.தமிமுல் அன்சாரி ஹஜ்ரத் அவர்கள் 

மௌலவி ஹபிஸ் M.A.அப்துல் காதிர் மிஸ்பாஹி 

ஹாஜி A. இசனுல்லாஹ் முத்தவல்லி ஜாமியா மஸ்ஜித் கோட்டகுப்பம் 

Advertisements