தமிழக காவல் துறைக்கு நன்றி!!


இன்று 27 ஆம் நோன்பை முன்னிட்டு ஜாமியா மஸ்ஜித் நிர்வாக சபை

கோரிக்கை ஏற்று, கோட்டகுப்பம் மக்களின் நலன் கருதி பாதுகாப்பு கொடுத்த

கோட்டகுப்பம் காவல் துறைக்கு நன்றி!!! 

Advertisements