கோட்டக்குப்பத்தில் பலத்த மழை


27/8/2011 கோட்டக்குப்பத்தில் பலத்த மழை பெயீது வருகிறது, மின் இணைப்பு முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisements