கோட்டக்குப்பத்தில் இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம்- புகைப்படங்களுடன்


 • கோட்டக்குப்பத்தில் இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம்

  – புகைப்படங்களுடன் 

  TNTJ தலைவர் ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்களின் இஸ்லாம் ஒரு

  இனிய மார்க்கம் என்னும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

  கோட்டக்குப்பத்தில்  தைக்கால் திடலில் 24/07/2011

  அன்று மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெற்றது.

  பெருந்திரளாக ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து

   கொண்டு இஸ்லாத்தில் தங்களுக்கு

  தெளிவில்லாத கேள்விகளுக்கு பதில் பெற்றார்கள்.

This slideshow requires JavaScript.


Advertisements