கோட்டக்குப்பத்தில் புதிய தவ்ஹீத் பள்ளி திறப்பு


கோட்டக்குப்பத்தில் புதிய தவ்ஹீத் பள்ளி திறப்பு

 

கோட்டக்குப்பத்தில் 24 .7 .11 முதல்  தொழுகைக்காக

புதிய தவ்ஹீத் பள்ளி திறந்து வைக்கபட்டது .

 பாஜ்ர் தொழுகைக்கு அண்களும் பெண்களும்

பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

 


Advertisements