கோட்டக்குப்பத்தில் பார அத் இரவு பயான்


 

கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற பார அத் இரவு பயான் காட்சிகள்

20110717-112834.jpg

20110717-112926.jpg

20110717-112828.jpg

Advertisements