ஜாமியா மஸ்ஜித்- மார்பெல் கல் பதிக்கும் பணி ஆரம்பம்


20110717-123821.jpg

20110717-123815.jpg

20110717-123808.jpg

ஜாமியா மஸ்ஜித்- மார்பெல் கல் பதிக்கும் பணி ஆரம்பம்

கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜிதில் மார்பெல்

கல் பதிக்கும் வேலை நடைபெறுகிறது.

20110715-091649.jpg

20110715-091656.jpg

20110715-091703.jpg

20110715-091709.jpg

ஜமாஅத் தலைவர் ஜனாப் .இசனுல்லாஹ் வேலையை பார்வை இடுகிறார்.

20110715-091715.jpg

Advertisements