பரா அத் இரவு சிறப்பு கூட்டம்


பரா அத் இரவு சிறப்பு கூட்டம்

 

வருகின்ற 17.07.2011 அன்று இஷா தொழுகைக்கு பிறகு

கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜித் பேஷ் இமாம்

டவுன் காஜி. ஹாஜி.மௌலவி . தமீமுல் அன்சாரி ஹஸ்ரத்   

அவர்கள் தலைமையில் பரா அத் இரவு சிறப்பை பற்றி பேசுவார்கள்.

அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளவும். 

20110714-122401.jpg

Advertisements