மிராஜ் இரவு சிறப்பு பயான்


20110625-061810.jpg

மிராஜ் இரவு சிறப்பு பயான்

இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் 29.06.2011 அன்று கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜிதில் நடைபெற உள்ளது. பொது மக்கள் பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டு மிராஜ் இரவின் பலனை அடையும்மாறு நிர்வாக சபை சார்பில் கேட்டுகொள்கிறோம்.

Advertisements