கல்வி உதவிக்கான சமுதாய அமைப்புகள்


கல்வி உதவிக்கான சமுதாய அமைப்புகள்

அன்புக்குரிய சமுதாய மாணவ சொந்தங்களே! ப்ளஸ்டூ தேர்வில் வெற்றி பெற்று கல்லூரிக்கு செல்ல தயாராக இருக்கும் நீங்கள், இன்றைய மேற்படிப்பிற்கான கல்விச் செலவை நினைத்து கவலை கொள்கிறீர்கள். உங்கள் குடும்பப் பொருளாதார சுமையால் மேற்படிப்பு எண்ணம் கனவாகி போகுமோ என கவலை கொள்ளாதீர்கள்.

கீழ்காணும் நம் சமுதாய அமைப்புகள் உங்களது கல்வி செலவை ஏற்க தயாராக இருக்கின்றன. அவைகளை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் மேற்படிப்பை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும். நீங்கள் பெறும் பட்டத்தினை கொண்டு சமுதாயம் பயன் பெறவோம் துஆச் செய்கின்றோம்.

மனித வள மேம்பாட்டு அமைப்பு (HRDO)

C/o.கீழக்கரை கல்வி தர்ம அறக்கட்டளை

முஸ்லிம் பஜார், கீழக்கரை – 623517

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

ஹஸன் அலி (9443503554)

Advertisements