கோட்டக்குப்பத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை


கோட்டக்குப்பத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை

அமைக்கும் பனி விரைவாக நடைபெறுகிறது 

சக்கில் வாய்கால் அருகே பாலம் அமைக்கும் பனி 

கோட்டகுப்பம் புதுவை இணைக்கும் பாலம் 

ரோட்டின் குறுக்கே இருக்கும் இந்த வீடு விரைவில் இடிக்கப்படும் 

அகலமான கிழக்கு கடற்கரை சாலை 

பரகத் நகர் அருகே பாலம் அமைக்கும் பனி 

Advertisements