கோடைகால பயிற்சி முகாம்


கோடைகால பயிற்சி முகாம்

இந்த ஆண்டு மாணவ மாணவியர்கள் கோடைகால விடுமுறையை

நல்ல வழியில் செலவிட கோட்டகுப்பம் குவைத் நல பேரவை,

மாணவர்களுக்கான கோடைகால பயிற்சி முகாம்களை வருகின்ற மே

மாதம் முதல் நடத்த ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

Advertisements