வானூர் தொகுதி வாக்களர்களுக்கு பயனுள்ள விபரம்


வானூர் தொகுதி அணைத்து வேட்பாளர்

பெயர் மற்றும் சின்னம் விபரம்

வாக்களிக்கும் இடம் வார்டு வாரியாக

முக்கிய வேட்பாளரின் உறுதி மொழி பத்திரம்

புஷ்பராஜ் திமுக Affidavit

ஜானகிராமன் அதிமுக – Affidavit

தேர்தல் அதிகாரி தொலைபேசி எண்கள்

CONTROL ROOM TELEPHONE NUMBERS :

VILLUPURAM 1800425 7018

DISTRICT ELECTION OFFICERS

Dr.R.Palaniswamy, I.A.S.,

District Election Officer/District Collector,

Viluppuram.04146-222450

Mobile : 9444138000

Fax : 04146-222470, 222656

EXPENDITURE OBSERVERS

A.K. Varma

Mobile : 7598700136

Advertisements